Kennisbank

URL structuur

Het belang van een geoptimaliseerde URL voor SEO

Eén van de meest cruciale, maar vaak over het hoofd gezien aspect van een effectieve zoekmachine optimalisatie strategie is het optimaliseren van de URL-structuur van een website. Het belang van een goed gestructureerde URL kan niet genoeg worden benadrukt, omdat het een significante rol speelt in het verbeteren van de zichtbaarheid van een website in de zoekmachine resultaten en het verhogen van de gebruikerservaring.

De basis van een goed gestructureerde URL

Om het belang van een geoptimaliseerde URL-structuur volledig te begrijpen, moeten we eerst het fundament verkennen. Zoekmachines, zoals Google, Bing en Yahoo, gebruiken complexe algoritmen om websites te indexeren en te ranken op basis van verschillende factoren. Deze factoren omvatten onder meer de kwaliteit en relevantie van de content, de autoriteit van de website en de gebruikerservaring. 

Een goed gestructureerde URL (het adres dat wordt gebruikt om een specifieke bron op het internet te lokaliseren, zoals een webpagina, afbeelding, video of ander type bestand) kan zoekmachines helpen de content en context van een pagina beter te begrijpen, waardoor deze beter kan worden gerangschikt voor relevante zoekopdrachten. De anatomie van een URL ziet er als volgt uit:

Bron: https://www.bestseosingapore.com.sg/blog/best-way-to-optimize-your-web-url-structure

Protocol

Het protocol specificeert de manier waarop de browser communiceert met de webserver om de bron op te halen. De meest voorkomende protocollen zijn HTTP (HyperText Transfer Protocol) en HTTPS (HTTP Secure).

Voorbeeld: https://

Domeinnaam

Dit is het leesbare label dat wordt gebruikt om een specifieke website te identificeren. Domeinnamen worden vaak voorafgegaan door “www.” maar dit is niet altijd het geval.

Voorbeeld: www.voorbeeldwebsite.com

Pad

Het pad geeft de locatie aan van de specifieke bron binnen de website. Het pad begint na de domeinnaam en bevat vaak submappen en/of bestandsnamen.

Voorbeeld: /blog/tips-voor-seo

Querystring

De querystring is een optioneel onderdeel van de URL en wordt gebruikt om parameters door te geven aan de webserver. Dit wordt vaak gebruikt voor dynamische content of interactieve elementen op een website.

Voorbeeld: ?categorie=seo

Fragment

Het fragment, ook wel anker genoemd, wordt gebruikt om een specifiek deel van de pagina te identificeren. Dit wordt vaak gebruikt bij het linken naar een specifieke sectie van een lange pagina.

Voorbeeld: #inhoudsopgave

Een volledige URL kan er dus als volgt uitzien:

https://www.voorbeeldwebsite.com/blog/tips-voor-seo?categorie=seo#inhoudsopgave

Belangrijke aspecten van een geoptimaliseerde URL-structuur

Het begrijpen van de verschillende delen van een URL is essentieel voor het bouwen en begrijpen van een website, evenals voor het optimaliseren van de URL-structuur voor SEO-doeleinden. Let daarom op de belangrijke volgende punten: 

Duidelijkheid en relevantie

Eén van de belangrijkste aspecten van een geoptimaliseerde URL-structuur is duidelijkheid en relevantie. Een URL moet de content van de pagina nauwkeurig weerspiegelen en duidelijk maken waar de pagina over gaat. Door relevante zoekwoorden op te nemen in de URL, kunnen zoekmachines beter begrijpen waar de pagina over gaat en deze beter matchen met relevante zoekopdrachten. Het is belangrijk om de URL kort en bondig te houden, maar tegelijkertijd voldoende informatie te bieden over de content van de pagina.

Structuur en hiërarchie

Een goed gestructureerde URL volgt een logische hiërarchie die de structuur van de website weerspiegelt. Dit helpt niet alleen zoekmachines bij het begrijpen van de relatie tussen verschillende pagina’s, maar maakt ook de navigatie voor gebruikers intuïtiever. Door een consistente structuur te handhaven, kunnen gebruikers gemakkelijk door de website navigeren en de informatie vinden die ze zoeken. Een logische URL-structuur maakt het ook gemakkelijker om content te organiseren en te beheren, wat het algehele onderhoud van de website ten goede komt.

Een veelgebruikte aanpak voor het structureren van URL’s is het gebruik van submappen om verschillende secties van de website te organiseren. Bijvoorbeeld:

https://www.voorbeeldwebsite.com/categorie/subcategorie/pagina

In dit voorbeeld geeft “/categorie” de hoofdcategorie aan, “/subcategorie” geeft een subcategorie binnen die hoofdcategorie aan, en “/pagina” verwijst naar de specifieke pagina binnen de subcategorie.

Sleutelwoorden en spaties

Bij het maken van URL’s is het belangrijk om sleutelwoorden op te nemen die relevant zijn voor de content van de pagina. Deze sleutelwoorden moeten echter natuurlijk worden opgenomen en niet geforceerd lijken. Het gebruik van koppeltekens (-) in plaats van underscores (_) wordt aanbevolen, omdat koppeltekens worden beschouwd als spaties door zoekmachines, waardoor de leesbaarheid wordt verbeterd. Het is ook belangrijk om overmatig gebruik van sleutelwoorden te vermijden, aangezien dit als spammy kan worden beschouwd en de gebruikerservaring kan schaden.

Canonicalization en redirects

Het is belangrijk om canonicalization te gebruiken om dubbele inhoud te voorkomen. Canonical-tags vertellen zoekmachines welke versie van een pagina de voorkeursversie is, waardoor problemen met dubbele inhoud worden voorkomen. Daarnaast moeten redirects op een juiste manier worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat alle varianten van een URL naar de juiste bestemming worden geleid. Dit helpt om de autoriteit van een pagina te consolideren en ervoor te zorgen dat alle linkwaarde naar de juiste URL wordt gestuurd.

Bron: https://www.semrush.com/blog/what-is-a-url/

De voordelen van een geoptimaliseerde URL-structuur

Een geoptimaliseerde URL-structuur vormt de ruggengraat van een effectieve zoekmachine optimalisatie strategie. Het speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de zichtbaarheid van een website in zoekmachine resultaten en draagt bij aan een betere gebruikerservaring. 

Verbeterde vindbaarheid

Eén van de belangrijkste voordelen van een geoptimaliseerde URL-structuur is de verbeterde vindbaarheid in zoekmachines. Door relevante zoekwoorden op te nemen in de URL, kunnen zoekmachines de content van een pagina beter begrijpen en matchen met relevante zoekopdrachten. Een duidelijke en gestructureerde URL helpt zoekmachines om de context van de pagina te begrijpen, waardoor deze beter kan worden gerangschikt voor relevante zoekopdrachten. Dit leidt tot meer organisch verkeer naar de website, wat essentieel is voor het succes van een online bedrijf.

Betere gebruikerservaring

Een geoptimaliseerde URL-structuur draagt ook bij aan een betere gebruikerservaring. Duidelijke en leesbare URL’s maken het voor gebruikers gemakkelijker om te begrijpen waar een pagina over gaat voordat ze erop klikken. Een goed gestructureerde URL geeft gebruikers een idee van de content van de pagina en helpt hen te bepalen of deze relevant is voor hun behoeften. Dit vermindert het aantal bounces en verhoogt de kans dat gebruikers op de website blijven en doorklikken naar andere pagina’s. Een verbeterde gebruikerservaring kan leiden tot meer betrokkenheid, terugkerende bezoekers en een hogere conversieratio.

Vermindering van dubbele inhoud

Een geoptimaliseerde URL-structuur kan ook helpen bij het verminderen van dubbele inhoud, wat een negatieve invloed kan hebben op de SEO-prestaties van een website. Door canonicalisatie te gebruiken en redirects op een juiste manier te implementeren, kunnen website-eigenaren ervoor zorgen dat alle varianten van een URL naar de juiste bestemming worden geleid. Dit voorkomt problemen met dubbele inhoud en zorgt ervoor dat zoekmachines de autoriteit van de pagina consolideren en alle linkwaarde naar de juiste URL sturen. Het verminderen van dubbele inhoud helpt bij het behouden van een sterke online aanwezigheid en voorkomt straffen van zoekmachines.

User experience en click-through rates

Een geoptimaliseerde URL-structuur kan ook bijdragen aan een verbeterde gebruikerservaring en click-through rates. Duidelijke, relevante URL’s zijn gemakkelijker te begrijpen voor gebruikers en kunnen hen helpen te bepalen of een pagina relevant is voor hun behoeften voordat ze erop klikken. Een verbeterde click-through rate kan op zijn beurt de positie van een pagina in de zoekresultaten verbeteren, aangezien zoekmachines vaak click-through rates gebruiken als een indicator van de relevantie en kwaliteit van een pagina.

Langdurige voordelen

Het optimaliseren van de URL-structuur van een website biedt langdurige voordelen voor SEO en het succes van een website. Een goed doordachte URL-structuur legt een sterke basis voor zoekmachine optimalisatie en draagt bij aan een betere gebruikerservaring. Door te investeren in een geoptimaliseerde URL-structuur, kunnen website-eigenaren de zichtbaarheid van hun site in zoekmachines verbeteren, de gebruikerservaring optimaliseren en het aantal conversies verhogen. Dit resulteert in een blijvend concurrentievoordeel en een sterkere online aanwezigheid op lange termijn.

15 tips om de URL te optimaliseren

1. Gebruik relevante zoekwoorden in de URL’s

Zorg ervoor dat de belangrijkste zoekwoorden die betrekking hebben op de content van de pagina worden opgenomen in de URL. Bijvoorbeeld, als er een pagina is over “beste tips voor tuinieren”, kan een geoptimaliseerde URL zijn: https://www.voorbeeldwebsite.com/tuinieren/beste-tips.

2. Houd de URL’s kort en leesbaar

Probeer lange en complexe URL’s te vermijden. Korte en leesbare URL’s zijn gemakkelijker te begrijpen voor zowel gebruikers als zoekmachines. Bijvoorbeeld, in plaats van https://www.voorbeeldwebsite.com/blog/pagina?id=123, gebruik https://www.voorbeeldwebsite.com/blog/titel-van-pagina.

3. Gebruik koppeltekens (-) in plaats van underscores (_)

Gebruik koppeltekens om spaties tussen woorden aan te geven in plaats van underscores. Zoekmachines behandelen koppeltekens als scheidingstekens, wat de leesbaarheid van de URL verbetert. Bijvoorbeeld, gebruik https://www.voorbeeldwebsite.com/dit-is-een-voorbeeld-url in plaats van https://www.voorbeeldwebsite.com/dit_is_een_voorbeeld_url.

4. Houd de URL-structuur consistent

Zorg ervoor dat de URL-structuur van de website consistent is. Dit maakt het gemakkelijker voor zoekmachines om de hiërarchie van de website te begrijpen en verbetert de gebruikerservaring. Bijvoorbeeld, als er een blogsectie is, kunnen alle blogposts worden georganiseerd onder https://www.voorbeeldwebsite.com/blog/.

5. Gebruik beschrijvende submappen

Gebruik submappen om de content van de website te organiseren op een logische en hiërarchische manier. Bijvoorbeeld, bij een e-commerce website kunnen productcategorieën georganiseerd worden onder https://www.voorbeeldwebsite.com/producten/categorie/.

6. Vermijd dynamische URL’s waar mogelijk

Dynamische URL’s met parameters zoals ?id=123 kunnen verwarrend zijn voor zoekmachines en gebruikers. Probeer ze te vermijden en gebruik in plaats daarvan statische URL’s die de content van de pagina beschrijven.

7. Optimaliseer voor lokale zoekopdrachten:

Als het om een lokaal bedrijf gaat, voeg dan de locatie toe aan de URL’s om de relevantie voor lokale zoekopdrachten te vergroten. Bijvoorbeeld, https://www.voorbeeldwebsite.com/diensten/stad-naam/.

8. Maak gebruik van HTTPS

Zorg ervoor dat de URL’s zijn beveiligd met HTTPS in plaats van HTTP. Zoekmachines geven de voorkeur aan veilige websites en dit kan een positief effect hebben op de SEO-prestaties. Bijvoorbeeld, https://www.voorbeeldwebsite.com/pagina.

9. Gebruik slechts één URL voor dezelfde inhoud

Voorkom dubbele inhoud door slechts één URL te gebruiken voor dezelfde inhoud. Maak gebruik van canonical-tags om aan zoekmachines aan te geven welke versie van de pagina de voorkeursversie is.

10. Optimaliseer voor mobiel

Zorg ervoor dat de URL’s geoptimaliseerd zijn voor mobiele apparaten. Gebruik responsief webdesign en vermijd lange URL’s die moeilijk te lezen zijn op kleine schermen.

11. Maak gebruik van breadcrumbs

Implementeer breadcrumbs op de website om de hiërarchie van de pagina’s aan te geven. Dit verbetert niet alleen de gebruikerservaring, maar kan ook bijdragen aan een betere indexering door zoekmachines.

12. Vermijd stopwoorden en overbodige woorden

Verwijder overbodige woorden zoals “en”, “de”, “van”, etc. uit de URL’s. Houd ze beknopt en relevant voor de content van de pagina.

13. Voeg trefwoorden toe aan afbeeldings-URL’s

Als er afbeeldingen op de website gebruikt worden, zorg er dan voor dat de URL’s van de afbeeldingen ook trefwoorden bevatten die relevant zijn voor de afbeelding. Bijvoorbeeld, https://www.voorbeeldwebsite.com/afbeeldingen/tuinieren-tips.jpg.

14. Maak gebruik van zoekwoorden in subdomeinen

Als het om een grote website met verschillende secties gaat, overweeg dan het gebruik van subdomeinen en optimaliseer ze met relevante zoekwoorden. Bijvoorbeeld, https://blog.voorbeeldwebsite.com/.

15. Maak gebruik van XML-sitemaps

Zorg ervoor dat er een XML-sitemap is die zoekmachines helpt om de structuur van de website beter te begrijpen en alle belangrijke pagina’s te ontdekken.

Een geoptimaliseerde URL-structuur is een essentieel onderdeel van een succesvolle zoekmachine optimalisatie strategie. Door een duidelijke, relevante en goed gestructureerde URL-structuur te creëren, verbetert het de zichtbaarheid van een site in de zoekmachines, optimaliseert het de gebruikerservaring, verhoogt het de click-through rates en behaald het blijvend concurrentievoordeel. Het is van cruciaal belang om de URL-structuur regelmatig te controleren en bij te werken om ervoor te zorgen dat deze blijft voldoen aan de evoluerende eisen van zoekmachines en gebruikers. Hiermee legt het een solide basis voor SEO-succes en maximaliseert het het succes van een website.

Op zoek naar een SEO specialist?

De Reputatiefabriek helpt bedrijven met het groeien in organische bezoekersaantallen.
Onze experts staan voor je klaar.

Learn how we helped 100 top brands gain success