Heeft de Nederlandse consument wel behoefte aan spraaktechnologie?

Spraaktechnologie bestaat al een aantal jaren, maar pas sinds de laatste tijd gaan de ontwikkelingen op dit gebied razendsnel. Het gebruik van deze spraaktechnologie neemt steeds meer toe, de Voice Assistant wordt door sommigen onder ons zelfs al dagelijks gebruikt. Er zijn al veel gegevens te vinden over het gebruik van spraaktechnologie in de Verenigde Staten, maar De Reputatiefabriek was benieuwd naar het gebruik in Nederland. Daarom is er een eigen onderzoek gestart. Het meest opvallende uit dit onderzoek is het feit dat spraaktechnologie wel met regelmaat wordt gebruikt, maar vrijwel niet om aankopen te doen.

Nieuwe cijfers over het gebruik en de verwachtingen van Nederlandse consumenten over spraaktechnologie.

Algemene cijfers

Een groot deel van de respondenten heeft wel eens gebruik gemaakt van spraaktechnologie (80%). De telefoon is vooralsnog het meest populair voor het gebruik van spraaktechnologie. Bijna 60% gebruikt Voice Assistant alleen via de telefoon. De helft van deze spraaktechnologiegebruikers doen dit middels een Iphone, 36% gebruikt hiervoor een Samsung. Maar 5% gebruikt de spraaktechnologie alleen via een smart speaker.

Voice Assistant via telefoon

Onder de telefoongebruikers maakt zo’n 36% wekelijks gebruik van de Voice Assistant en 26% doet dat dagelijks. De Voice Assistant wordt voornamelijk gebruikt om iemand te bellen (63%), informatie op te vragen (61%) , muziek af te spelen (58%), wekker te zetten (42%) en het weer te checken (32%). De Voice Assistant wordt voornamelijk gebruikt in de slaapkamer (67%) en de woonkamer (64%), gevolgd door de auto (26%) en de keuken (24%). De Voice Assistant van de telefoon wordt vooralsnog vrijwel niet gebruikt om te winkelen, bijna 91% geeft aan nooit aankopen te doen via de spraaktechnologie.

De Voice Assistant gebruikers zijn over het algemeen erg tevreden over de stemherkenning. maar zij zien nog wel mogelijkheden voor verbetering als het gaat om betere antwoorden (56%), meer integraties met andere applicaties (48%) en een persoonlijke stem (44%). Maar weinig mensen, zo’n 4%, zijn bezorgd om hun privacy bij het gebruik van de Voice Assistant. Van de niet-gebruikers van de Voice Assistant via telefoon verwacht bijna 62% misschien wel spraaktechnologie te gaan gebruiken in de toekomst. 23% stuurt aan op betere integratie met andere apps.

Voice Assistant via smart speaker

Het grootste deel (64%) van de smart speaker gebruikers hebben een smart speaker van Google. 15% geeft aan een slim apparaat van JBL te hebben. 46% geeft aan deze speaker dagelijks te gebruiken, 28% doet dit op wekelijkse basis. De smart speaker staat in de woonkamer (75%), slaapkamer (49%) of badkamer (19%) en wordt het meest gebruikt om muziek op te zetten (93%), informatie op te vragen (57%), het licht te bedienen (50%), het weer te checken (40%) en een wekker te zetten (36%). Ook via de smart speaker wordt er amper gewinkeld, 90% geeft aan nooit iets te kopen middels de spraakherkenning van het slimme apparaat.

De meningen van de mensen die geen gebruik maken van een smart speaker zijn verdeeld: 46% gebruikt geen smart speaker omdat het al wordt gebruikt via de telefoon gebruiken en 46% vindt het hebben van een slim apparaat geen toevoeging hebben. 54% denkt in de toekomst misschien wel een smart speaker te gaan gebruiken en dat er nog stappen gemaakt kunnen worden in het verbeteren van de antwoorden (37%) en integratie met andere applicaties (31%). 

Toekomst

Ruim de helft (51%) acht de kans groot dat alle zoekopdrachten in de toekomst gesproken zullen worden, maar men gelooft er nog niet echt in dat we in de toekomst geen schermen meer zullen gebruiken. Maar 21% ziet dat gebeuren. Zo’n 20% geeft aan angstig te worden van het idee dat spraaktechnologie de toekomst is.

Al met al lijkt de Nederlandse consument nog niet optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van spraaktechnologie. Wel staan zij er voor open om spraaktechnologie te gebruiken, mits de stemassistenten worden verbeterd op verschillende vlakken. Over de rol van spraaktechnologie in onze toekomst is de Nederlandse consument vooralsnog sceptisch.


 

 
Begin dit jaar is De Repuatiefabriek een onderzoek gestart naar het gebruik en de verwachtingen van Nederlandse consumenten over spraaktechnologie. Er zijn veel cijfers hierover bekend uit de Verenigde Staten, maar nog niet uit Nederland. Daarom is er een eigen online onderzoek gestart.
Het online onderzoek is gestart met een uitgebreid deskresearch, waarbij voornamelijk data is verzameld en geanalyseerd over het gebruik van spraaktechnologie in de Verenigde Staten. Benieuwd naar enkele publicaties? Klik hier of hier. Vervolgens is er een kwantitatief onderzoek gestart middels een online vragenlijst. Tot de doelgroep behoorde alle Nederlandse burgers tussen de 18 en 65 jaar.
De vragen waren zo opgesteld dat zowel gebruikers van spraaktechnologie als niet-gebruikers van spraaktechnologie de lijst konden invullen. Het kwantitatieve onderzoek bestond uit een gestructureerde vragenlijst met gesloten vragen. Middels de antwoorden is er gezocht naar correlaties en causale relaties tussen de variabelen. De noemenswaardige analyses zijn schriftelijk weergeven op deze webpagina.
244 respondenten hebben de online enquête ingevuld. De tabel weergeeft het profiel van de respondenten:

Wil jij ook meer organisch verkeer?

Plan dan vrijblijvend een kennismaking met ons in en ontdek jouw maximale potentie. Even bellen kan natuurlijk ook, bij ons vindt je altijd een luisterend oor.

Learn how we helped 100 top brands gain success