ReputatieNieuws – Juli 2021

In deze aflevering worden de volgende onderwerpen besproken:

Google Update Nieuws

June 2021 Core Update 

https://www.seroundtable.com/google-june-2021-core-update-done-31601.html

https://twitter.com/searchliaison/status/1404828388141928451

July 2021 Core Update

https://www.seroundtable.com/google-july-2021-core-update-live-31696.html

https://twitter.com/searchliaison/status/1410629484911349761

Search Spam Algorithm Update

https://www.seroundtable.com/google-search-spam-algorithm-update-june-23rd-31649.html

https://twitter.com/searchliaison/status/1407745993966178306

Google Page Experience Update

https://www.seroundtable.com/google-page-experience-update-is-rolling-out-31603.html

https://twitter.com/googlesearchc/status/1404886100087246848

Top Stories Carousel

https://www.seroundtable.com/google-video-top-stories-changes-31595.html

https://www.youtube.com/watch?v=r14he4JRGdw

https://twitter.com/JShehata/status/1409935118043582474

Predator Algorithm

https://blog.google/products/search/improving-search-better-protect-people-harassment/

MUM – Multitask Unified Model

https://www.seroundtable.com/google-mum-vaccines-31685.html

https://blog.google/products/search/how-mum-improved-google-searches-vaccine-information/

Rankingfactor Nieuws

URL crawled, not indexed

https://twitter.com/JohnMu/status/1409567136322838530

`Quality Is A Site Level Signal´

https://youtu.be/mPaRgzaMroU?t=2428

´Quality Changes Take Several Months To Be Reprocessed & Reevaluated´

https://twitter.com/JohnMu/status/1405073625045164037 

Vanaf nu al het Google beleid tav content op 1 plek

https://support.google.com/websearch/answer/10622781?hl=nl 

Merknamen met accent-tekens: met en zonder in content gebruiken! Škoda / Skoda

https://www.youtube.com/watch?v=P_XYLwDTBKo&t=2005s 

Nofollow vs UGC vs Sponsored links: lijkt dat Google er nog niets mee doet

https://www.youtube.com/watch?v=wdE3ElNf4LA&t=2036s

Zoekpagina Nieuws

Nu maximaal 2 FAQ’s onder ieder resultaat op de SERP

https://twitter.com/dannysullivan/status/1405914145635983365

Waarschuwing dat verse resultaten minder betrouwbaar kunnen zijn

https://blog.google/products/search/new-notice-search-rapidly-evolving-results/

Technisch SEO Nieuws

Invloed van HTTP foutcodes en DNS errors op SEO

https://developers.google.com/search/docs/advanced/crawling/http-network-errors

Hoe je goed met redirects omgaat

https://developers.google.com/search/docs/advanced/crawling/301-redirects

Aangepaste info over robots.txt en structured data

https://developers.google.com/search/updates

Google stopt met verwerken van Critic review Markup, van bijv lokale bedrijven, films, boeken

https://developers.google.com/search/docs/data-types/critic-review

PageSpeed Insights laat nu ook gedeeltelijke veldgegevens zien

https://developers.google.com/speed/docs/insights/release_notes

Search Console Nieuws

Data uit Analytics en GSC voor meer inzicht in de prestaties van je content

https://search.google.com/search-console/insights/u/0

Script

Welkom bij het ReputatieNieuws van juli 2021. Afgelopen maand was het Google weer
redelijk rustig. Op 2 juli hadden we wel sterke fluctuaties die hingen samen met een nieuwe core update, maar voor de rest van de maand was het relatief rustig wat betreft de google updates.

Op het SearchLiaison account van Google op twitter werd meegedeeld dat per 12 juni de rol-out van de juni 2021 core update klaar was. Dus het is in tien dagen uiteindelijk uitgerold. Ze hadden al aangekondigd dat in juli een tweede deel van de core update ingevoerd zou worden. Die is dus op 2 juli gestart en die lijkt te veel snellere impact te hebben. Op 2 juli zagen we sterke fluctuaties en in die periode de dagen erna was het eigenlijk meteen weer rustig, dus het lijkt alsof die heel snel is ingevoerd.

Dan is op hetzelfde twitteraccount van Google ook nog een de Search Spam algoritme update toegelicht en die is op 23 en 28 juni uitgerold. Die heeft betrekking op organische zoekresultaten, op afbeeldingen, niet op lokale zoekresultaten, maar we zien eigenlijk weinig fluctuaties in de rankings, dus de impact is in ieder geval tot nu toe zeer beperkt. En welke spam precies aangepakt wordt met die update is ook niet duidelijk. Zoals gebruikelijk verwijst Google weer naar de algemene kwaliteitsrichtlijnen.

Dan is de Google page experience update eindelijk van start gegaan. Hij is 15 juni begonnen, de uitrol en hij zal gefaseerd ingevoerd worden tot en met eind augustus. En zoals we al eerder hebben aangegeven verwachten we ook hier op korte termijn weinige impact van, die zal zeer geleidelijk en breed resultaat of invloed op de rankings gaan hebben.

Dan op het Google Search Central kanaal op Youtube is aangekondigd dat AMP geen voorwaarde meer is voor top stories. Dus dat was tot nu toe en een voorwaarde, maar dat laten ze los en je ziet nu al dat 12% van de top stories in de zoekresultaten geen AMP pagina’s betreft. We verwachten eigenlijk dat het percentage zal gaan stijgen.

Dan is op het keyword blog van Google een update aangekondigd, die rond 10 juni live is gegaan, die google in staat stelt om slachtoffers van bijvoorbeeld refench porn beter te beschermen. Je kan zoekresultaten die aan je persoon gekoppeld zijn, die je niet wil, laten verwijderen door google. Daar kan je een verzoek toe en die indienen , maar vaak was het dan nog lastig om alternatieve vermeldingen met dezelfde bron informatie ook te verwijderen en Google is daar nu beter en geworden en ze hebben daar een artikel over geschreven bij het keyword blog.

In datzelfde blog is ook gemeld dat het MUM technologie voor het eerst is toegepast op het herkennen van vacin naam varianten. Dus dit is is een nieuwe technologie om complexere zoekopdrachten, dus echt lange zinnen met voorwaarden erin bijvoorbeeld, beter te herkennen en het lijkt erop dat dit nu de eerste keer is dat die technologie wordt toegepast. We verwachten dat het de komende maanden, zo niet jaren, langzaam maar zeker gefaseerd en en ingevoerd zal worden en eigenlijk een soort BERT algoritme 2.0 zal zijn, die belangrijk is maar breed en geleidelijk ingevoerd zal worden.

Dan het ranking factor nieuws. John Mueller heeft op twitter gemeld dat als je een url in Search Console wel als gekruld ziet, maar dat die niet ge index is, dus crowled not indexed, dan is er een kwaliteits issue aan de hand. Hij geeft aan dat het dan waarschijnlijk op site niveau plaatsvindt. Dus mensen vermoeden in de discussies online dat op paginaniveau iets niet in orde is, maar hij geeft eigenlijk aan dat je gewoon site wide moet gaan kijken of je aan de kwaliteitsrichtlijnen van Google voldoet als die melding optreed.

Dan in de SEO office hours video geeft die nog eens aan dat kwaliteit een site level signaal is, dus je kan hebben dat je op paginaniveau problemen hebt met het indexeren van pagina’s bijvoorbeeld, maar dat wat Google betreft kwaliteit echt zeker een site side signaal is, dus als je iets wil verhelpen dat je ook op dat niveau moet gaan kijken.

Dan geeft de John Mueller op twitter aan dat quality change, dus verbeteringen van de kwaliteit van je website, wel enkele maanden kunnen duren voordat het z’n weerslag vindt in het verbeteren van je rankings op je site. Die kwaliteitsscore die kleeft aan je site, die wordt maar een beperkt aantal keren geupdate en zoals we al vaker gezien hebben: als je last hebt van een kwaliteitsprobleem naar aanleiding van een algoritme update, moet je vaak eigenlijk wachten tot er een nieuwe algoritme update komt voor dat je daar weer van kan herstellen. Dus die slechte kwaliteitsscore die blijft maandenlang aan je plakken.

Dan geeft John Mueller op het Google Search News, op het Youtube-kanaal van Google, dat al het beleid ten aanzien van content bij Google nu op een plekje vermeld staat, dus dat is handig want je hoeft nu niet meer te zoeken op verschillende locaties, het linkje staat onder deze video.

Dan in de SEO office hours op Youtube geeft die ook aan dat als merknamen met leestekens geschreven worden, dan raad die eigenlijk aan om zowel zonder als met het dat leest tekentje die naam in je content op te nemen. Dan zit de aanname er dus achter dat gebruikers ook met en zonder dat leestekentje zoeken en Google kan niet helemaal garanderen dat Google dat wel goed gaat interpreteren. Dus ze raden eigenlijk aan om je bedrijfsnaam zowel goed als fout te spellen in je content.

In diezelfde SEO office hours geeft John Mueller ook aan dat de nofollow tags, dat Google daar eigenlijk waarschijnlijk nog steeds niks mee doet. Ze hebben de intentie om op termijn er iets meer mee te gaan doen en hij geeft aan dat het voor Google wat dat betreft nog steeds het signaal is van: nou doe er niks mee want deze links zijn speciaal aangemaakt met deze reden en die zouden niet moeten meetellen bij het bepalen van de pagerank.

Nou dan zijn er wat betreft de zoekpagina opmaak weer wat updates. Danny die bevestigd op Twitter dat er nu maximaal 2 veelgestelde vragen onder een zoekresultaat opgenomen kunnen worden. Op je site kan je die markeren met een met markup en die werden dan weergegeven in de zoekresultaten, dus onder die je gewoon een vermelding van je pagina, kreeg je dus ook een lijstje met de veelgestelde vragen die op jouw pagina over datzelfde onderwerp gemarkeerd waren en dat is nu beperkt tot twee. Medewerkers van Google geven trouwens in een discussie aan dat het niet soort straf is, maar ze zeggen dat het puur gebruikservaring is.

Dan geeft Danny op de keyword blog aan dat in de zoekresultaten waarschuwingen vermeld zullen worden als een onderwerp zo actueel is, of zo nieuw, is dat de kwaliteit van de zoekresultaten nog niet door Google gegarandeerd kan worden. Dus als iets nog heel actueel is en er wordt naar gezocht dan heeft google toch wat moeite om een goed kwaliteits onderscheid te maken en dan gaan ze dus een waarschuwing in de zoekresultaten voor vermelden.

Dan zijn er weer diverse meldingen van tests die betrekking hebben op de opmaak van de zoekresultaatpagina. Ik loop ze even snel door. Bijmobiel zoeken wordt onderaan de zoekresultaten een vergrootglas getoond, een icoontje waar als je daarop klikt je je kan de zoekopdracht kan verfijnen. Wat ook gezien is dat er op diezelfde plek een pijl omhoog in een icoontje getoond wordt, met logisch als je er op klikt de functie dat je dan weer omhoog gaat.

Dan zien we ook zoek verfijnings knoppen bovenaan op de zoekresultatenpagina onder de zoekbalk en we zien die zelf dus zo’n vergelijkbaar soort functie ook onder “mensen vragen ook”, dus het blokje waarin vragen die lijken op jouw zoekopdracht gemeld worden, daar worden dus ook verfijning knoppen getest.
Dan zien sommige mensen dat je de mogelijkheid krijgt om zoekresultaten te filteren alleen naar de zoekresultaten in je land, wat ook gezien is op mobiel is dat er een afbeelding achter de header, een soort header afbeelding, op de zoekresultaten pagina getoond wordt die gerelateerd is aan je zoekopdracht. Tot slot wat ook gezien is, is de google is een reviews scoren op de pinnen in maps. Dit zijn allemaal test die sommige wel en sommige niet te reproduceren zijn, dus google is weer druk aan het testen geweest, maar dan heb je een beetje een idee welke kant google aan het denken is.

Dan nog wat technisch SEO nieuws. Er is een nieuw help document op de Google Search Central aangekondigd waarin de invloed van http foutcodes en de DNS errors uitgelegd wordt. Daarin worden omschreven hoe dat het index proces van Google verstoord en welke consequenties dat dus heeft.

Dan is er een uitgebreidere help document op Google Search Central geplaatst over hoe je goed met redirects omgaat en het enige wat daarin opvalt is het begrip crypto redirect dat is een term die google intern gebruikt als een redirect eigenlijk niet een echte redirect is, maar een linkje op de pagina met een in de tekst een toelichting bij dat linkje, zo van “deze pagina is verplaatst klik hier” en daar staat de goede content. Dat vindt google heel moeilijk om te interpreteren en intern gebruiken ze daar de term crypto redirect voor.

Dan is er aangepaste informatie op een Google Search Central over de robots.txt en structured data.

Dan is er nog een functie die vervalt in de structured data: Google stopt met het verwerken van Critic review Markup. Ze zijn een beetje dubbel daarin, ze zeggen je kan het nog wel gebruiken dan weten we beter waar je pagina over gaat, wat er op staat, maar ze vermelden het niet meer in de zoekresultatenpagina, wat tot nu toe wel het geval was. Dus de functionaliteit is de sterk beperkt.

Dan is er een verandering in pagespeed insights en dat het heeft betrek op gedeeltelijke veld gegevens. Tot nu toe lieten ze eigenlijk alleen die gegevens zien als ze van alle vier de componenten voldoende informatie hadden, maar vanaf nu is het zo als een van die vier veld gegevens voldoende informatie bevat dan word je al weergegeven en anderen blijven dan nog onbekend. Dus je krijgt wat sneller informatie te zien ook als je wat minder bezoekers op je site hebt.

Dan Google Mijn Bedrijf, er is meer info in de insights over de acties van klanten, bijvoorbeeld website bezoeken, route, hoe vaak zijn route op gevraagd hebben en hoe vaak ze bellen naar aanleiding van een bezoek van je profiel.

Wat ook nieuw is dat je op de zoekresultaten pagina, als je daar naar je eigen website zoekt en je bent ingelogd als beheerder account, dan kan je meteen je profiel bewerken, berichten plaatsen en meer van dat soort functies.

Dan nog wat Search Console Nieuws; de Search Console Insight is uit beta, dus data uit Google Analytics and Search Console die worden daar visueel aantrekkelijk weergegeven en dat is nu uit beta. Dus als je inlogt en dan kan je waarschijnlijk nu al die data zien.

Nou dat was het nieuws weer voor juli. Bedankt voor het kijken! Als je het ReputatieNieuws wilt volgen en op de hoogte van al het SEO nieuws, volg ons dan op Youtube of laat je e-mailadres achter op de website.

Andere blogs

Op zoek naar een SEO specialist?

De Reputatiefabriek helpt bedrijven met het groeien in organische bezoekersaantallen. Onze experts staan voor je klaar.

Learn how we helped 100 top brands gain success