Nieuws

Google Core Update maart 2024

Google rolt in maart en april van 2024 een van de grootste core updates aller tijden uit

google core update maart 2024 afbeelding

Laatst geüpdatet: 6 mei 2024.

Google is op 5 maart 2024 begonnen met de eerste core update voor 2024 (zie figuur 1). Al vanaf het begin van de uitrol was in SEO-kringen duidelijk dat het een update betrof die een grotere impact zou gaan hebben dan de meeste van zijn voorgangers. Op sociale media en op SEO-sites ontstond er een verhitte discussie over of dit een van de meest impactvolle core-update aller tijden zou gaan worden (zie figuur 2). 

Figuur 1. Google kondigt de update aan via X/Twitter 

Op 26 april 2024 kondigde Google per tweet aan dat de core update is afgerond. Daarmee heeft deze core update dus bijna twee maanden geduurd. Gezien de grootte van de core update, is dit niet opvallend lang.

De core update van maart en april 2024 was naast een core update tevens een update van de spam policies. Hiermee target Google specifiek linkspam. Tevens heeft Google een groot aantal manual action penalties uitgedeeld, waar ook een groot aantal sites door getroffen is.

Figuur 2. Glenn Gabe, een invloedrijke online marketeer, deelt zijn mening over de core update via X/Twitter 

Een ding is echter duidelijk: dit is een van de meest ingrijpende core updates sinds het begin van het SEO-tijdperk – een core update die het SEO-landschap in sterke mate heeft veranderd. Google heeft met deze core update onder andere het gebruik van vervallen domeinen, scaled content abuse, clickbait content, site reputation abuse (a.k.a. Parasite SEO) en AI-gegenereerde content strenger aangepakt

Figuur 3. Google laat op X (het voormalige Twitter) weten dat de uitrol van de core update is afgerond

In dit artikel gaan we in op de implicaties van de Google Core update van maart en april 2024. Hiervoor bespreken we de verschillende zaken die Google heeft proberen aan te pakken met deze core update. We bespreken wat je als website-beheerder of online marketeer kunt doen indien je geraakt bent. Daarna gaan we in op wat je kunt doen om je in de toekomst ook te wapenen op core updates van Google. We bespreken de kritiek die er heerst op core updates. Verder gaan we kort in op de eerdere core updates die er door de jaren zijn geweest en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst.

Doelstellingen van de Google core update van maart 2024

Google maakt in zijn communicatie over deze core update duidelijk dat er korte metten wil maken met content die puur en alleen gemaakt is voor zoekmachines. Met andere woorden, het bedrijf wil de hoeveelheid van deze ‘unhelpful content’ (of onbehulpzame content in het Nederlands) fors verminderen.

Op zich is de focus die de zoekmachine multinational legt op waardevolle content niet nieuw. Waarde wordt hierbij gezien als datgene wat waardevol is voor de gebruikers van de Google zoekmachine, dus voor de bezoekers van websites die ze gevonden hebben via Google Zoeken. Al langer laat de zoekmachinegigant bijvoorbeeld sites met veel advertenties lager ranken of soms zelfs helemaal uit de zoekresultaten weg. Een ander voorbeeld zijn thin content sites – sites met minder content dan de gemiddelde site – die Google al sinds enkele jaren niet in het belang acht van mensen die op zoek zijn naar een antwoord op hun vraag of andere informatie over een onderwerp waarin zij geïnteresseerd zijn.

Google tracht echter om met de nieuwe update om een verdere 40% van de resterende ‘unhelpful content’ uit de zoekresultaten te verwijderen. Hiermee komt de zoekmachinegigant met een reactie op kritiek die het bedrijf de afgelopen jaren in toenemende mate ontving over de kwaliteit van het Google Search-product. Al enkele jaren wordt er bijvoorbeeld in de media kritisch geschreven over de kwaliteit van Google Zoeken (e.g., Google search really is getting worse; en Google search has gotten worse).

Met de opkomst van Chat GPT heeft er bovendien een verschuiving in het zoekgedrag plaatsgevonden, waarbij mensen met Chat GPT informatie kunnen zoeken die ze vroeger alleen via Google konden vinden. Ook is er al langere tijd een groep gebruikers die regelmatig ‘reddit‘ achter een zoekopdracht zet om relevante discussies op Reddit te vinden in plaats van de pagina’s die Google ze voorschotelt. Dit geeft aan dat voor een groep gebruikers de kwaliteit van Google Search al enige tijd te wensen over laat. Google ziet zich duidelijk genoodzaakt hierop te reageren. Sommige commentatoren opperen zelfs dat het bedrijf voor het eerst in vele jaren de hete adem van de concurrentie in zijn nek voelt. Wat de implementatie van de AI-technologieën van de verschillende spelers is dit al langer duidelijk het geval, maar nu lijkt dit ook voor de zoekmachine zelf het geval te zijn. 

Figuur 4. Een artikel op de site van Google over de intentie van wat het bedrijf wil bereiken met de core update

Hoe lang duurt de Google Core update van maart en april 2024?

Dit kan wel even duren. Hou rekening met minstens enkele weken. Het kan vanaf begin maart gerekend goed in totaal zelfs enkele maanden duren voordat alles in alle landen en alle taalgebieden helemaal uitgekristalliseerd is.

Ook kunnen er vaak enige tijd wat schommelingen te zien zijn voordat het effect van een update echt duidelijk is. Wees dus voorzichtig met het te snel trekken van conclusies.

Update 2 april 2024

Het is duidelijk dat ook in april 2024 er nog zaken veranderen als gevolg van de core update.

Vaak zien we ook dat de eerste effecten in de VS en andere Engelstalige landen te zien zijn. Daarna wordt de core update dan in andere landen en in andere taalgebieden uitgerold. Dat is ook dit keer waarschijnlijk weer het geval.

Update 26 april 2024

De core update is afgerond. Dit heeft Google in een tweet laten weten. Als de core update een impact heeft gehad op de rankings of het verkeer naar een website, dan zou dit nu via tools als Google Search Console of Ahrefs zichtbaar moeten zijn.

Wat zijn de implicaties van de March/April 2024 core update?

Google wil het doel om ‘unhelpful content’ significant te verminderen, bereiken door zowel de algoritmen aan te passen binnen verschillende delen van de zoekmachine als door middel van een aantal handmatige acties. Dit laatste is al op grote schaal gebeurd op 6 en 7 maart, maar hier blijft het waarschijnlijk niet bij. Deze aanpassingen aan de algoritmen alsmede de handmatige acties zullen voor website-eigenaren waarschijnlijk betekenen dat er schommelingen zullen zijn in de rankings en mogelijk ook in de hoeveelheid verkeer naar de homepage en naar de individuele landingspagina’s. Deze schommelingen kunnen groter zijn dan bij eerdere core updates. In sommige extreme gevallen (e.g., fresherslive.com; zie figuur 5) is de hoeveelheid verkeer met bijna de helft afgenomen. Voor de meeste sites zal de schade echter minder groot zijn dan dit.

Figuur 5. De website fresherslive.com is hard geraakt door de core update van maart, zoals te zien is in de Ahrefs-tool

Er zijn ook sites die stijgen als gevolg van de core update (zie figuur 6). Glenn Gabe merkt op dat ook een aantal sites tot deze groep behoren die eerder door een core update geraakt zijn. 

Een ander positief aspect van dit alles is verder dat dit hopelijk voor Google Search-gebruikers (wat we uiteindelijk allemaal zelf ook zijn natuurlijk) betekent dat we meer waardevolle sites gepresenteerd krijgen als we informatie over een onderwerp zoeken. Of dat resultaat inderdaad behaald zal worden zal moeten blijken. Maar uiteindelijk zijn we allemaal – ook als website-beheerders en online marketeers – gebaat bij een goed werkende zoekmachine waar ook gebruikers tevreden over zijn. Want als een gebruiker voor Chat GPT kiest i.p.v. voor Google dan werpen onze investeringen om op een keyword te ranken op Google geen vruchten af voor die gebruiker (en ook niet voor ons).

Figuur 6. Websites waarvan het verkeer omhoog gaat 

Hieronder gaan we op concrete zaken in die je als website-beheerder of online marketeer van de March/April 2024 core update zult merken.

Veel handmatige acties

Een van de dingen die opvalt bij deze update is het grote aantal handmatige acties. Een groot aantal sites zijn zelfs in hun totaliteit uit de zoekindex verwijderd. Dit betekent dat ze al hun verkeer dat van Google afkomstig was kwijt zijn. Of dit tijdelijk is of iets dat blijvend van aard is zal moeten blijken, maar het is voor een aantal websites een serieus probleem. In hoeverre websites zijn verwijderd die zich netjes hebben gedragen is niet duidelijk.

Veel influencers worden ook hard getroffen door deze Google update. Dit effect concentreert zich voor nu op de Engelstalige wereld. De komende weken zal het duidelijk worden of ook Nederlandstalige influencers getroffen worden.

Een van de getroffen influencers is Julian Goldie. In de onderstaande video vertelt hij over het effect van de update op zijn site en het bedrijf dat erachter schuilgaat:

Video: https://youtu.be/247dtS4V1hg?si=7MSByRqtUYkQsjnT

Vervallen (of verlopen) domeinen

Met expired domains (of vervallen domeinen in het Nederlands) wordt een verlopen domein bedoeld dat gekocht wordt voor SEO-doeleinden. Vaak komt dit voort uit het faillissement van een concurrent of een andere organisatie die raakvlakken had met het bedrijf in kwestie, maar het kan ook zijn dat iemand verzuimd heeft een domeinregistratie te verlengen en dat het zo in de handen van een ander belandt. Vaak hebben deze domeinnamen in de jaren daarvoor veel backlinks van andere domeinen verkregen en daarmee een hoge domein autoriteit opgebouwd. 

Verlopen domeinnamen worden in de regel gebruikt om snel autoriteit op te bouwen voor nieuwe websites of om de autoriteit van bestaande domeinen een boost te geven. Met de recente core update beschouwt Google dit echter als ‘abuse’, daar dergelijke trucs in de regel weinig tot geen waarde bieden voor gebruikers die op zoek zijn naar relevante informatie over een onderwerp. Het kopen van verlopen domeinen puur voor het verkrijgen van backlinks en puur voor het verkrijgen van verkeer naar een heel ander type site wordt dus niet langer getolereerd. Dit kan daarom vanaf heden leiden tot een daling in de rankings van websites die dit doen om backlinks te verwerven van hoge autoriteit sites.

Hiermee geeft Google een duidelijk waarschuwingssignaal af richting website-beheerders en online marketeers om geen verlopen domeinen meer te kopen. Wat dit betekent voor backlinks die al eerder verkregen zijn van dergelijke sites en voor legitieme sites met hoogwaardige content die zijn opgezet na een faillissement van de voormalige eigenaar van het domein is nog niet duidelijk. Naarmate de core update verder wordt uitgerold zal daar meer duidelijk over worden.

Scaled content abuse

Een andere belangrijke verandering die de core update van 2024 op gang heeft gebracht is de bestraffing van scaled content abuse. Scaled content is het gebruik van geautomatiseerde methoden om grote hoeveelheden content te produceren, meestal met AI-tools zoals Chat GPT  of Jasper.ai (vaak op basis van scripts die deze tools systematisch aansturen, zoals vanuit Google Sheets). Scaled content abuse kenmerkt zich door de minimale inspanning die erin wordt gestoken en het gebrek aan aandacht voor de kwaliteit van de artikelen die eruit komen rollen. Websites die deze contentgeneratiestrategie hebben ingezet om rankings te verbeteren, zullen naar verwachting zwaar getroffen worden door de update. Google heeft al eerder duidelijk gemaakt dat de enige weg naar goede rankings via kwalitatief hoogwaardige en relevante content loopt en straft nu dus waarschijnlijk sites die dit niet hebben gedaan. Dit betekent niet dat AI niet ingezet kan worden, maar het dient onderdeel van een proces te zijn waarbij mensen ook een belangrijke rol blijven spelen.

Update 2 april 2024

De detectie van AI-content door de Google-algoritmes is duidelijk nog verre van perfect. Het verkeer van gadgetmates.com – een telefoon- en computerreparatiebedrijf – schiet bijvoorbeeld omhoog als gevolg van de uitrol van de core-update (zie figuur 7). Dit is opvallend, omdat ze juist veel 100% door AI gegenereerde content hebben met name over het onderwerp van minecraft. Dit wekt de indruk in de SEO-wereld dat de uitrol van de core update verre van over is.

Figuur 7. Het verkeer van gadgetmates.com schiet omhoog terwijl ze veel 100% door AI gegenereerde content hebben

Clickbait content 

Ook clickbait content pakt Google aan met de update van maart en april 2024. Dit is bijvoorbeeld content die van lage kwaliteit is, maar waarbij wel veel tijd en aandacht is besteed aan de titel – dit in de hoop bezoekers te verleiden om op de titel te klikken. Met de komst van AI kan een algoritme helpen inschatten of er sprake is van clickbait content, waar dit eerder bijna onmogelijk was om met door een mens geschreven code effectief in te schatten.

Site reputation abuse 

Google noemt dit in zijn communicatie ’site reputation abuse’, maar waar ze duidelijk op doelen is parasite SEO. Dit is de term die gebruikt wordt voor het plaatsen van content op sites met een hoge domein autoriteit die niet relevant is voor de site waar ze naar linken. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van backlinks op grote sociale media-websites of bijvoorbeeld op wiki-sites met als doel de rankings te boosten. Google beschouwt deze truc nu als spam en heeft maatregelen genomen om websites die hierbij betrokken zijn te bestraffen.

Hieronder vallen ook nieuwssites, zoals de Santa Cruz Sentinel (een lokale krant uit Californië) en de Daily Democrat (tevens een lokale krant uit Californië). Zie voor meer informatie figuur 8 en 9. Google heeft deze sites twee maanden de tijd gegeven om hiermee op te houden op straffe van een penalty als ze dit niet doen.

Figuur 8. Tweet met screenshots die parasite SEO-praktijken van twee Amerikaanse kranten laten zien

Figuur 9. Screenshot die de frauduleuze urls laat zien

AI-gegenereerde content

Google heeft in het verleden herhaaldelijk aangegeven – en doet dit nog steeds – dat het gebruik van AI-gegenereerde content is toegestaan. Wel benadrukt Google in de core update van maart en april 2024 dat kwaliteit van content belangrijker is dan de hoeveelheid content (zo lang als het niet zo weinig content is dat het een thin content site wordt). 

Google ontmoedigt dus lage kwaliteit content, met name als deze puur en alleen wordt gegenereerd door AI-tools. Dit is terug te zien in de forse dalingen in de rankings van een aantal websites die puur op AI-content gebaseerd waren (zie figuur 10). Het gebruik van AI-tools om een (koppen)structuur voor een artikel neer te zetten die vervolgens door een mens wordt geschreven of om content te produceren die vervolgens door een mens tot een artikel van hoge kwaliteit wordt vermaakt, is echter duidelijk zeker geen probleem voor Google.

Figuur 10. Forse dalingen in de ranking voor sites die bijna exclusief AI-content bevatten

Update 2 april 2024

De volgende tweet van Spaanstalige X-/twitteraar en blogger Bruno Dangelo laat tien sites zien die hun verkeer van honderdduizenden bezoekers naar nul hebben zien kelderen:

Figuur 11. Een tweet van Bruno D’Angelo waarin hij sites laat zien die al hun verkeer zijn kwijtgeraakt

In het Nederlandstalige deel van het internet hebben we dergelijke dingen nog niet gezien. Maar vaak worden updates eerst in de Engelstalige landen uitgerold. Daarom zou het kunnen zijn dat deze effecten pas later ook in Nederland en België zichtbaar worden.

De AI-sites van Niche Site Lady zijn ook flink geraakt (zie figuur 12). Het lijkt erop dat Google de sites van haar heeft gevonden via Google Search Console.

Figuur 12. Niche Site Lady die al meer dan 15 jaar online actief is, is flink geraakt, blijkt uit een tweet van haar op X/Twitter

Glenn Gabe maakt in een tweet met behulp van van een aantal screenshots met verkeersgrafieken zien dat sites die direct na de aankondiging van de core update naar boven bewogen vaak naar boven blijven bewegen en dat sites die naar beneden bewogen vaak naar boven blijven bewegen. Dit staat haaks op wat het voorbeeld van gadgetmates.com (zie figuur 7) laat zien. Het verkeer van die site beweegt immers omhoog, terwijl dit niet houdbaar gezien veel van de content 100% door AI gegenereerd is. Dit zou natuurlijk ook een uitzondering kunnen zijn. Een andere mogelijkheid is dat het totaalplaatje ingewikkelder is dan wat er uit de screenshots van Glenn Gabe blijkt. 

Figuur 13. Een Tweet van Glenn Gabe met bijbehorende screenshot waarin hij laat zien dat bewegingen vlak na de aankondiging van de core update meestal dezelfde richting op blijven bewegen

De balans opmaken: effecten van de core update d.d. 26 april 2024

Nu de core update officieel afgerond is, kunnen we de balans opmaken. Bij een aantal van onze klanten zien we een (mogelijke) impact van de core update op het verkeer naar hun site en op hun rankings. Hieronder presenteren we wat geanonimiseerde data:

Voorbeeld 1 van impact op klant van ons

Deze klant – een Nederlandse MKB-klant in het woonsegment – heeft het afgelopen jaar een flinke groei in verkeer doorgemaakt. Dit hebben ze onder andere bereikt met een groot budget waarvoor we publicaties voor ze inkopen op sites die significante hoeveelheden verkeer aantrekken. Ten opzichte van een jaar geleden is er een mooie groei zichtbaar in de hoeveelheid verkeer. Wel is te zien dat waar het verkeer in januari en februari 2024 tussen de 60.000 en 100.000 unieke bezoekers per maand schommelde, dit nu tussen de 60.000 en 80.000 schommelt in maart en april van dit jaar

Dit is uiteraard nog steeds een stijging ten opzichte van de situatie van een jaar geleden, toen het tussen de 40.000 en 60.000 bezoekers schommelde. En we zullen verder met de klant kijken naar hoe we de resultaten weer verder omhoog kunnen krijgen.

Voorbeeld 2 van impact op klant van ons

Bij een andere klant – een Duits bedrijf met een dependence in Nederland en daaraan gekoppelde .nl-site – zien we geen impact die van de Core Update uitgaat.

Andere klanten

De resultaten variëren van klant tot klant. Bij sommige klanten zien we een daling in verkeer en/of rankings, maar veel klanten zijn ook onaangedaan.

Er zijn een aantal patronen die duidelijk op te maken zijn uit de resultaten. Ten eerste zijn er ook bij de klanten die aangedaan zijn door de core update over een langere periode vaak nog steeds een toename in verkeer te zien (zoals ook te zien was bij het voorbeeld van klant 1). 

De manier van linkbuilden heeft daarnaast ook een invloed. Een diversiteit aan methoden is in de regel een sterke strategie dan puur en alleen bijvoorbeeld plaatsing op Personal Blog Network (PBN)-domeinen die geen daadwerkelijk verkeer genieten. Met andere woorden, een combinatie van het inkopen van artikelen op ‘echte’ sites met daarnaast het plaatsen op PBN-sites en het verder plaatsen van links op citation building-sites zal in de regel meer effect sorteren dan een van deze methoden op zich. Dit is vaak ook afhankelijk van het segment waar de klant in actief is en hoe sterk de concurrentie is. Voor sommige klanten zijn betaalde publicaties op sites met daadwerkelijke bezoekers niet nodig. Dus aanvullende linkbuildingmethoden zoals citation building maar ook het inkopen van betaalde publicaties op sites met significante hoeveelheden verkeer en bijvoorbeeld Digital PR kunnen veel resultaat sorteren.

Ten derde is ook op te maken dat klanten die naast linkbuilding ook advies over content en/of technisch SEO-management afnemen in de regel beter beschermd zijn dan klanten die alleen willen dat we voor ze linkbuilden. De focus zien we de afgelopen jaren steeds meer verschuiven van de SEO-wereld van 5 à 10 jaar geleden waarin linkbuilding op zich bijna altijd veel verkeer wist te genereren en stijgingen in de rankings wist te bewerkstelligen naar een SEO-landschap vandaag de dag waarin steeds meer een combinatie van verschillende deelaspecten van SEO – linkbuilding, content en technisch SEO-management – tot resultaten leidt.

Ben je geraakt door deze core update?

Als je merkt dat je rankings en/of verkeer gedaald zijn, dan zijn er een paar dingen die je kunt doen.

 • Open je Google Search console en check de meldingen die je daar ziet.
 • Loop door je backlinks heen in een tool als Ahrefs om te kijken of er wellicht sprake is van parasite SEO. Als je backlinks ziet die daarop duiden, dan kun je deze disavowen in Google Search Console.
 • In algemene zin kan het ook geen kwaad om andere spammy backlinks (van bijvoorbeeld sites met een hoge Moz.com spam score) of irrelevante backlinks (van sites in bijvoorbeeld een taal die geen van jouw medewerkers of jouw klanten spreekt) ook te disavowen. Ook als je namelijk niet aan parasite SEO gedaan hebt, dan kunnen bepaalde backlinks met ingang van deze update door Google als problematisch gezien worden die eerder geen probleem waren of waar je eerder geen negatief effect van merkte.
 • Breng in kaart welke delen van je site veel AI-gegenereerde content bevatten. Als hier (landings)pagina’s en andere pagina’s tussen zitten die je wilt laten ranken, dan kun je deze het beste met de hand herschrijven zodat ze niet meer door het AI-algoritme als unhelpful content geflagged zullen worden.
 • Zorg dat je goed weet wat de zoekintentie van de bezoekers van je site en in bredere zin van je (potentiële) klanten en andere stakeholders zijn. Hiervoor kun je bijvoorbeeld eens in gesprek gaan met sales- en/of klantenservicemedewerkers of met andere mensen die veel in contact met klanten en andere stakeholders staan. Breng hun behoeften in kaart 

Wat kun je doen om je te wapenen tegen dalingen in de toekomst?

Als we een wat bredere blik nemen en de trends die duidelijk zichtbaar zijn extrapoleren naar de toekomst, dan kunnen we een aantal adviezen geven om je te wapenen tegen dalingen als gevolg van toekomstige (core) updates wat betreft je rankings en het verkeer dat je site via Google genereert.

Vermijd ‘scaled content abuse’

Allereerst, kun je schade aan je rankings en het verkeer naar je home- en landingspagina’s vermijden door de dingen waar Google van heeft aangekondigd dat ze er per maart en april 2024 tegen optreden, niet meer te gebruiken. Een van die zaken is zoals gezegd ‘scaled content abuse’. 

Google geeft dus een penalty aan sites die deze tactiek gebruiken met als doel betere rankings te behalen. Het advies is dus om voorzichtig te zijn met het inzetten van geautomatiseerde methoden waarmee je op grote schaal tekst en andere vormen van content kunt produceren. Als je AI-schrijftools als ChatGPT of Jasper gebruikt, dan is dit prima als je ze gebruikt om een structuur aan te brengen aan een artikel dat je vervolgens verder zelf met de hand uitwerkt. De menselijke hand die aan het artikel gelegd wordt dient hierbij echter wel van significante grootte te zijn dat deze niet voor een puur of grotendeels AI-gegenereerd artikel wordt aangezien.

Het is nog niet duidelijk of ook automatische vertalingen van pagina’s gericht op potentiële klanten in andere landen hier ook door getroffen zijn. Mocht je site geraakt zijn, dan is dit ook een van de zaken die je aan kan passen of offline kunt halen om te kijken wat het effect is op het verkeer. 

Koop geen verlopen domeinen (meer)

Gaat een concurrent van je failliet? De verleiding kan dan groot zijn om het domein op te kopen en dit te gebruiken om backlinks op te plaatsen naar je domein. Ons advies is echter: doe het niet. Het risico dat hier vanuit gaat is vele malen groter dan wat het je kan opleveren. Google heeft immers al laten zien hele sites te deindexeren, dus dat is het risico dat je neemt.

Mocht je echter een concurrent overnemen of fuseren met een ander bedrijf, dan is het natuurlijk logisch dat hun website daarmee ook jouw eigendom wordt. Als je besluit het merk van je voormalige concurrent te blijven gebruiken, dan is het logisch dat je dat losstaand van je oorspronkelijke merk kunt blijven gebruiken. Ons advies is echter om de sites volledig los van elkaar te laten opereren zonder backlinks van de een naar de ander te plaatsen.

Wees voorzichtig met clickbaity titels

Het gebruik van clickbait als titel is verworden tot een bijna universele trend vandaag de dag, lijkt het wel. In een markt waar steeds meer mensen hun nieuws online lezen doen zelfs journalisten eraan mee. Het kan dus verleidelijk zijn om een kop te posten waarmee je hoopt veel verkeer te genereren. Maar doe het niet.

Een aantal dingen waar je clickbaity titels aan kunt herkennen:

 • Titels die met een getal beginnen (e.g., “8 dingen die je moet weten voordat je haar ten huwelijk vraagt”) kun je het beste vermijden.
 • Een titel die begint met ˈDit is…ˈ is vaak ook een teken aan de wand dat je een clickbaity titel hebt bedacht. Bijvoorbeeld: “Dit is hoe drie Nederlandse ondernemers op legale wijze honderden duizenden euro’s wisten te besparen op hun omzetbelasting.“
 • Een titel die begint met wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe of hoeveel is vaak al teken dat je een clickbaity titel hebt bedacht. Een titel als “Waarom jij sneakers van Adidas wilt aanproberen de volgende keer dat je schoenen gaat kopen“ is bijvoorbeeld een titel die je beter kunt vermijden.
 • Een vraag als titel is op zich vaak al van twijfelachtige waarde. “Is dit de doorbraak in energiebesparende technologie waar jij op hebt zitten wachten?” is bijvoorbeeld een titel die goed door Google afgestraft kan worden met ingang van deze nieuwe core update . 
 • Op sommige sites en op sociale media als Tiktok wordt ook veel de afkorting POV veel gebruikt. POV staat voor point of view. Meestal worden deze koppen gebruikt als de hoofdpersoon in het artikel of in de video op reis is of iets anders doen in de video waarbij zijzelf centraal staan. Dit is ook clickbait. En het is met name effectief om de jongere generaties op je video te laten klikken (maar doe het dus niet).
 • Titels met woorden als ˈonthultˈ of ˈgeheimeˈ. Bijvoorbeeld: “Wetenschapper onthult goedkope nieuwe brandstof voor je auto.”, “Geheime manieren om gratis uit eten te gaan” of “Deze bedrijven willen niet dat je weet dat je merkkleding tegen kostprijs uit Azië kunt importeren”.

Vermijd links die voor parasite SEO aangezien kunnen worden 

Er zijn een aantal concrete dingen die je kunt doen om penalty’s die uitgaan van parasite SEO (ook bekend als site reputation abuse) te voorkomen:

 • Wees voorzichtig met het gebruik van platforms als Medium, WordPress.com of Blogger om links op te plaatsen met links naar je site. Er kan legitiem gebruik worden gemaakt van deze sites, want er worden veel artikelen geplaatst puur om de content en niet voor de links erin, maar als je dit als zakelijke partij doet kun je er snel de verkeerde kant mee op gaan. De risico’s zijn dan snel groter dan wat het je op kan leveren. 
 • Plaats ook geen stukken tekst of losse comments met links erin op Facebook, Twitter, LinkedIn en Reddit. Als je bijvoorbeeld een webshop voor supplementen hebt en je voegt een comment toe aan een discussie op Reddit (of nog erger: je start een eigen subreddit die nooit door iemand bezocht zal worden puur om een dofollow link te kunnen plaatsen) over hoe een bepaald merk voor jou beter werkte dan andere merken (en dat merk is dan toevallig het merk dat jij ook verkoopt) met vervolgens een url waar je dat merk kunt kopen erbij, dan ben je niet verstandig bezig.
 • Hetzelfde geldt voor sites als Quora en Yahoo Answers. Als de enige reden dat je hierop actief bent het feit is dat je links naar je site probeert te plaatsen, dan riskeer je – zeker op de lange termijn als nieuwe (core) updates worden uitgerold – een penalty van Google. Dit zijn immers sites die bedoeld zijn om vragen van mensen te beantwoorden en niet om bedrijven van extra klanten te voorzien.
 • Een andere veel gebruikte tactiek is om op Wikipedia en andere online wiki-sites en encyclopedieën links toe te voegen naar je site. Ben je bijvoorbeeld actief in de toeristische branche, dan is het op sites als Wikitravel en Wikivoyage toevoegen van een stuk aan een artikel over bijvoorbeeld het Paleis op de Dam over dat ze met jouw tour hier langs komen, iets wat afgestraft kan worden. Dat is immers niet de bedoeling van die sites en past niet in de strekking van de pagina. AI wordt steeds beter in het herkennen van de strekking van stukken teksten en wat daarbij past en wat niet. Overigens is de kans ook groot dat een van de moderatoren van die sites je link zal verwijderen voordat Google zijn oordeel hierover velt.

Naast dat je door Google afgestraft kan worden voor site reputation abuse kan het ook tegen je werken omdat potentiële klanten zien dat jij op deze niet-nette manier klanten probeert te werven.

Spammy backlinks disavowen

Concreet zijn een van dingen die je nu al kunt doen als website-beheerder of online marketeer als je website daalt in de rankings of wanneer het verkeer ziet teruglopen het werpen van een kritische blik op de externe backlinks naar je site die je door de tijd hebt verworven. Zitten er spammy backlinks tussen? Dan doe je er waarschijnlijk goed aan om die in Google Search Console af te waarderen (te disavowen in het Engels).

Een praktische manier om te bepalen of een backlink spammy is, is door de Moz.com spam score op te zoeken. Daarnaast kun je de website eens openen en kijken of deze nog relevant is. Zeker als bijvoorbeeld de taal niet past bij die van de website is deze waarschijnlijk niet relevant. Wat is bijvoorbeeld een backlink van een Oost-Europese website waard voor een Belgische site met content in het Nederlands en het Frans?

Verder zijn er een aantal technische criteria waar SEO-experts naar kijken om te bepalen of een backlink van een spammy domein afkomstig is.

Een nieuw criterium dat hieraan kan worden toegevoegd, oppert Tony Hill, is dat backlinks van domeinen die (bijna) alleen maar AI-gegenereerde content bevatten wellicht ook het beste disavowed kunnen worden. Je kunt jezelf dus bij het bekijken van een site waar je een backlink van hebt de vraag stellen: ziet dit eruit als iets dat door een mens is geschreven of niet?

Linkbuilden loont

Alles wijst erop dat linkbuilding een van de beste investeringen blijft om je website te laten ranken. Hierin zijn een aantal tactieken die uiteenlopen van white hat tot black hat. Een pure white hat techniek is bijvoorbeeld het uitsturen van een persbericht, waardoor je authentieke backlinks van krantensites krijgt. Iets minder white hat maar niet erg riskant is bijvoorbeeld als bedrijven hun eigen producten uitsturen naar bloggers met sites die veel verkeer hebben: ze vragen de bloggers dan over hun product een artikel te schrijven en een link naar hun site op te nemen in het artikel; in ruil daarvoor mogen de bloggers het artikel dan houden. Deze tactieken en vele anderen zullen nog lange tijd blijven lonen.

Volgens Tony Hill zullen backlinks in algemene zin belangrijk blijven, hoewel ze mogelijk iets aan belang zullen inboeten ten opzichte van hoe dit de afgelopen jaren was. In die zin past dit binnen een trend die er al jaren is, dat waar tien of 15 jaar geleden elke link die je plaatste goed was voor je domein autoriteit het er steeds meer op aankomt hoe, waar en wanneer je wat voor type link plaatst en in hoeverre de link natuurlijk oogt en relevant is. In de SEO-wereld zullen we deze ontwikkelingen nauwkeurig in kaart blijven brengen en zullen we de lessen die getrokken worden blijven toepassen om de rankings en het verkeer van klanten te verbeteren. 

Content is en blijft king

Het is al enige tijd het geval dat Google sites met veel hoogwaardige content beter laat ranken dan vergelijkbare sites met minder (hoogwaardige) content. Dit effect zal met de tijd alleen maar toenemen. Een investering in goede content op je site is dus goud waard. Dit wil niet zeggen dat content die is geschreven met SEO in het achterhoofd op dit moment altijd per se slecht is (er zijn immers (nog) genoeg grote sites die hier behoorlijk goed mee boeren), maar de trend is wel steeds meer dat Google kijkt in hoeverre er aan de zoekintentie van de gebruiker wordt beantwoord.

Het lijkt erop dat Google met deze core update verdere stappen heeft gezet om AI-gegenereerde content die amper tot niet door een mens is geredigeerd af te waarderen. Hier en daar faalt dat algoritme nog behoorlijk, maar dat zijn de babystapjes van een algoritme dat met de tijd steeds beter zal worden. Daarmee zal dus op de lange termijn naar verwachting de waarde van hoogwaardige door de mens geschreven content alleen maar verder toenemen. Want als een concurrerende site daalt in de rankings, dan is dit per definitie goed voor de site die onaangedaan is door de nieuwe policy van Google (omdat ze de content door een mens hebben laten schrijven). Als website-beheerder of online marketeer betekent dit dat het schrijven van waardevolle content een investering is die zichzelf naar alle verwachting zal terugbetalen.

Verder speelt een rol dat pagina’s vaak voor vele keywords ranken naast het focus keyword dat het meeste verkeer genereert (de zogeheten long tail keywords). Hoe meer content er bestaat op het internet, hoe meer content van hoe meer websites in concurrentie met elkaar is om elk van die keywords. Als veel van die content wordt afgewaardeerd door Google omdat het door een AI-algoritme is gegenereerd, zal dit betekenen dat de sites die tijd en energie hebben gestoken in hoge kwaliteitscontent hiervoor beloond zullen worden met meer verkeer.

Hoe waardevolle en goed rankende content te schrijven

Het feit dat veel, waardevolle, door de mens geschreven content op je site goed is voor de SEO-waarde van je site is duidelijk. Maar hoe doe je dit? Hoe schrijf je content waar het Google-algoritme blij van wordt?

1. Schrijf content met E-E-A-T in het achterhoofd

Een van de zaken waar Google veel waarde aan hecht, is E-E-A-T. E-E-A-T staat voor Experience, Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness. Hieronder gaan we op elk van de vier van deze aspecten van dit model in en lichten we toe hoe je je website ervoor kunt optimaliseren

a. Zorg voor een goede gebruikerservaring (de eerste E in E-E-A-T: Experience)

Een van de eerste dingen die je kunt doen om je te wapenen tegen de impact van de core update van maart 2024, is het bieden van een goede gebruikerservaring. Concreet betekent dit dat je website snel dient te laden en gemakkelijk te gebruiken is op alle verschillende type apparaten (waaronder mobiele telefoons, tablets en andere portable devices). Gebruikers moeten in staat zijn om de informatie die ze zoeken gemakkelijk te vinden, zonder gehinderd te worden door vervelende pop-ups of verwarrende lay-outs.

b. Toon je expertise (de tweede E in E-E-A-T: Expertise)

Een ander aspect van je content waar Google waarde aan hecht is als je content je expertise (bijvoorbeeld o.b.v. je vakgebied) vertegenwoordigt. Voor een kapper kan dat een artikel over gels en waxen zijn, voor een fotograaf een artikel over camera’s en voor een online marketingbureau is dat bijvoorbeeld een artikel over de core update van Google. Deze expertise kan worden bereikt door hoogwaardige, relevante en goed onderbouwde content te schrijven. Zorg ervoor dat je inhoud nauwkeurig en up-to-date is, en dat je laat zien dat je diepgaande kennis hebt van het onderwerp waarover je schrijft. Dit zal niet alleen je geloofwaardigheid verhogen, maar ook je kansen vergroten om hoog te scoren in de zoekresultaten.

c. Vestig je autoriteit (de A in E-E-A-T: Authoritativeness)

Het vestigen van je autoriteit binnen je branche of binnen je vakgebied is belangrijk om een goede positie in de zoekresultaten te verkrijgen en te behouden. Dit klinkt wellicht wat abstract. Concreet kan het worden bereikt door backlinks van andere betrouwbare websites in dezelfde sector te verkrijgen. Ook kun je je (vak)kennis en ervaring delen via gastbloggen en actief deelnemen aan relevante online gemeenschappen en forums. Hoe meer andere websites naar jou verwijzen als een autoriteit binnen je branche, hoe geloofwaardiger je zult zijn in de ogen van zowel gebruikers als zoekmachines.

d. Wek vertrouwen (de T in E-E-A-T: Trustworthiness)

Tot slot is het belangrijk om het vertrouwen van je gebruikers te winnen en te behouden. Dit kan worden bereikt door transparant te zijn over wie je bent en wat je doet, en door betrouwbare en geloofwaardige informatie te verstrekken. Concreet doe je al een hoop in het kader hiervan door je adres, telefoonnummer en bijvoorbeeld je KvK-nummer op je site te zetten. Zorg er verder voor dat je website een duidelijk privacybeleid heeft en dat het beveiligd is met een SSL-certificaat. Een website van een kapper zonder adres is bijvoorbeeld niet trustworthy. Aanwezigheid op Google Mijn Bedrijf en andere reviewplatforms alsmede (links naar) daadwerkelijke reviews van (potentiële) klanten en bezoekers spelen ook een rol in het wekken van vertrouwen.

2. Hou je content kwalitatief hoogwaardig, relevant en up to date

Hoewel de core update van maart 2024 niet direct en onherroepelijk lijkt te impliceren dat AI-gegenereerde content strafpunten oplevert, draagt Google wel duidelijk het belang uit van hoogwaardige en relevante content voor een goede ranking in de zoekresultaten. Of je nu gebruik maakt van AI-gegenereerde content of niet, zorg ervoor dat de content die je produceert van hoge kwaliteit is, dat het aansluit bij de zoekintentie van gebruikers en dat het waarde toevoegt aan de ervaring van bezoekers van je site. Ook doe je er goed aan om oude content eens in de zoveel tijd een update te geven. Dit kan de ranking van en het verkeer naar een pagina een boost geven. 

Figuur 14. De impact van AI-generated content

Kritiek op core updates

Er is binnen SEO-kringen de nodige kritiek te horen op de core updates van Google. Hieronder geven we een inkijkje in de kritiek die wordt geuit.

Van grote organisaties, voor grote organisaties

Een van de kritiekpunten die al langere tijd te horen is, is dat Google zich steeds meer als een multinational gedraagt die goed is voor andere multinationals en andere grote organisaties en die steeds minder omkijkt naar de belangen van relatief kleinere organisaties (en van hun stakeholders, zoals mensen die graag bij deze MKB-bedrijven kopen). Content die op overheids-, universiteits- en andere publieke sector-sites te vinden zijn wordt behandeld als de heilige graal. Wikipedia is een ander voorbeeld van een site die vrijwel altijd hoog rankt als mensen op zoek zijn naar informatie over een onderwerp. Dit terwijl de meeste Wikipedia-pagina’s door Jan en alleman geschreven kunnen zijn en dus alles behalve per definitie objectief zijn (en het is ook totaal niet zeker of het Wikipedia-artikel door experts of door relatieve leken is geschreven). Wie zegt bijvoorbeeld dat de Wikipedia-pagina over een multinational niet (deels) door mensen is geschreven die werken voor diezelfde multinational?

Voor de sites van multinationals en andere grote bedrijven werkt dit mechanisme iets anders, maar hier geldt dat de meeste van deze sites hebben vaak al sinds het begin van het internettijdperk bestaan. Daarmee hebben ze vaak een sterke autoriteit met veel natuurlijke of in elk geval over een lange periode verworven, natuurlijk ogende backlinks. Verder hebben grote bedrijven vaak grote budgetten om mensen aan te nemen om hoogwaardige content te schrijven, video en andere media te produceren en – niet onbelangrijk – om veel backlinks van relevante sites met een sterke autoriteit in te kopen. Omdat dit voor meerdere afdelingen die in tal van landen actief zijn met een gezamenlijk budget wordt gedaan, zijn er keywords waarvan de top 3 zoekresultaten (en mogelijk zelfs de top 10) ontoegankelijk zijn voor MKB-ondernemers.

Backlinks blijven belangrijk voor Google 

In de eerste jaren van zijn bestaan heeft Google gekozen om backlinks tot een van de belangrijkste factoren te maken die bepalen hoe een website rankt. Hiermee onderscheidde Google zich van de generatie zoekmachines die voor hen de zoekmachinemarkt domineerden. Dit werd als een grote vooruitgang gezien. Dit bleek ook duidelijk aan de hogere kwaliteit van de zoekresultaten, die destijds voor gebruikers een ware revolutie waren ten opzichte van de kwaliteit van de zoekresultaten die ze gewend waren.

Door de jaren heeft Google weliswaar een aantal trucs aan banden gelegd, maar het feit is en blijft dat backlinks anno 2024 nog steeds een van de belangrijkste ranking-factoren zijn. Waar Google twintig jaar geleden weinig anders kon dan naar backlinks kijken, zijn er tegenwoordig een aantal andere factoren die Google kan helpen de kwaliteit van een site en een individuele webpagina te bepalen. Zo kan vandaag de dag een AI-algoritme de kwaliteit van de content inschatten zoals de eindgebruiker die ervaart. Verder kan Google voor de meeste sites exact zien hoe lang een bezoeker op een pagina blijft hangen – en of hij of zij op interne links, social media-knoppen en andere interactieve features klikt. Al die zaken geven ook een indicatie van de kwaliteit van de content uitgedrukt in de waarde die dit voor de bezoeker heeft.

Ondanks deze nieuwe technieken blijven backlinks anno 2024 een van de belangrijkste ranking-factoren. Ook als de site waar je een backlink van verkrijgt zelf geen verkeer heeft, dan telt deze nog steeds mee voor Google. Dit is tot op heden het geval en er zijn nog geen signalen waaruit blijkt dat dit gaat veranderen. En backlinks van sites die wel verkeer hebben zijn helemaal waardevol. Uit alles blijkt dit iets te zijn waar Google aan vast wil blijven houden.

Wat vandaag de dag wel anders is dan tien en zeker twintig jaar geleden is dat het steeds prijziger wordt om een sterk backlinkprofiel op te bouwen. Tevens gaat hier veel meer tijd overheen dan vroeger. 15 of 20 jaar geleden kon een student op een zolderkamertje in een weekend een grote website naar de top 10 resultaten omhoog laten schieten. Tegenwoordig hebben ondernemers hier – uiteraard afhankelijk van hoe moeilijk het keyword is om op te ranken – vaak significante budgetten voor. Dit betekent ook weer dat het bouwen van een website met een sterk backlinkprofiel niet iets meer is dat voor iedereen is weggelegd. Dat betekent ook dat Google door dit te tolereren impliciet accepteert dat kapitaalkrachtige partijen eenvoudiger verkeer kunnen genereren dan kleine ondernemers met een beperkt budget. Dit is een keuze die Google al langere tijd bewust zo maakt en dit is er waarschijnlijk een waar ze niet snel van af zullen wijken (want dit doen ze al jaren consistent zo, terwijl ze dat niet zo hoeven te doen).

Figuur 15. Een tweet van Tony Hill waarin hij betoogt dat backlinks belangrijk zullen blijven

Op Twitter geeft Tony Hill een aantal aanvullende argumenten over waarom hij gelooft dat deze backlinks een belangrijke ranking factor zullen blijven (zie figuur 15). Sowieso heeft Google een lange geschiedenis van niet eerlijk zijn over de ware aard van core updates, zegt hij. Het kan dus allemaal wel meevallen, wat Google voor deze core update aan doelen naar buiten heeft gebracht. Daarnaast is zijn argument dat door de komst van AI-gegenereerde content er zoveel content op het internet is bijgekomen, dat content tot een commodity is verworden. Daarom zullen backlinks voor Google een belangrijke rol blijven spelen om een site te laten ranken, zegt hij. Want content is een te weinig onderscheidende factor.

Google vraagt om feedback, maar doet er niets mee

Een ander punt van kritiek die te horen is op sociale media is dat Google weliswaar om feedback vraagt, maar dat het hier in de praktijk niets mee doet. 

Google weet zijn eigen advertentie-inkomsten te boosten met de core update

Google kan verwacht worden, zoals het een bedrijf met een winstoogmerk betaamt, om te doen wat goed is voor de eigen omzet- en winstcijfers. Als als gevolg van de core-update de advertentie-inkomsten stijgen, dan is dit dus verdacht. Dit is het punt dat Eoin Michael McDonnell maakt. Doordat Google grote sites en grote bedrijven bevoordeeld, dwingt het kleinere bedrijven om verkeer te genereren met advertenties. Degene die hier duidelijk van profiteert is Google zelf. De duidelijke verliezers in dit verhaal zijn de MKB-ondernemers die nu moeten betalen voor verkeer dat voorheen gratis was. 

Geschiedenis van eerdere Google (core) updates

Google heeft een lange geschiedenis van updates die het bedrijf heeft uitgevoerd om het Google Search-algoritme – en daaraan gerelateerde Google Search-componenten zoals de crawler – beter in te laten spelen op de behoeften van de gebruiker van de zoekmachine en om het in algemene zin met de tijd mee te laten gaan. Deze updates hebben door de jaren een impact gehad op de ranking van zo goed als alle websites op het internet – en daarmee op de kwantiteit en kwaliteit van het verkeer die de homepages en de individuele landingspagina’s van deze sites weten te genereren. Voor gebruikers hebben de core updates veelal betekend dat er meer relevante en waardevolle content zich naar de bovenkant van de zoekresultaten heeft bewogen. Bovendien zijn spammy of frauduleuze sites en andere lage kwaliteitscontent-websites zoals thin content sites naar beneden verplaatst of helemaal uit de resultaten gehaald. Daarmee spelen deze core updates een belangrijke rol in de handhavende rol wat betreft relevantie en kwaliteit van de zoekresultaten die Google door de jaren is gaan spelen voor veel internetgebruikers. Hieronder kijken we terug naar enkele van de meest opmerkelijke Google (core) updates van de afgelopen jaren.

November 2023: de vierde core update van het jaar

Deze core update, die werd uitgebracht in november 2023, was de vierde van het jaar. Daarmee waren er opmerkelijk veel updates in 2023. Deze update had als doel om de relevantie en de kwaliteit van de zoekresultaten te verbeteren. Hiervoor heeft Google het algoritme aangepast om beter in te spelen op veranderend zoekgedrag en is geoptimaliseerd om de zoekintenties die achter zoekopdrachten schuil aan beter te begrijpen.

De core update van oktober 2023 

De update van oktober 2023 veranderde de manier waarop Google de autoriteit van websites beoordeelt. Autoriteit wordt onder andere berekend op basis van het aantal backlinks van andere sites, de interne backlinks en de kwaliteit van deze backlinks. Daarnaast bracht deze core update optimalisaties wat betreft de weergave van featured snippets en rich snippets in de zoekresultaten.

Augustus: de tweede core update van 2023

In augustus 2023 bracht Google de tweede core update van het jaar uit. Deze was gericht op het versterken van de relevantie van lokale zoekresultaten – zoals bij een zoekopdracht als ‘kapper amsterdam’ – waardoor gebruikers meer nauwkeurige en bruikbare informatie kregen bij het zoeken naar lokale bedrijven en diensten.

De core update van maart 2023 

De core update in maart 2023 omvatte verbeteringen in het algoritme die de evaluatie van de kwaliteit van content heeft verbeterd. Het doel van deze update was met name het belonen van websites met informatieve en goed geschreven inhoud.

Mei 2022: een Broad Core Update 

In mei 2022 was er een broad core update die een merkbare impact had op de rankings van veel websites. Deze update richtte zich op het verbeteren van de algehele relevantie van zoekresultaten en had een brede impact op veel (middel)grote websites over de hele wereld.

De derde core update van 2021 

In november 2021 introduceerde Google de derde core update van het jaar. Deze core update was gericht was op het verbeteren van de relevantie van zoekresultaten. Dit deed het bedrijf door nadruk te leggen op factoren zoals E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness).

Juli 2021: de tweede core update van het jaar 

De update van juli 2021 omvatte verbeteringen in het algoritme voor het beoordelen van de kwaliteit van backlinks, waardoor websites met natuurlijke, organische linkprofielen werden beloond.

De core update van juni 2021 

Hoewel de update van juni 2021 langzaam werd uitgerold, had het uiteindelijk een grote impact op de zoekresultaten, vergelijkbaar met de recente core update. Deze update richtte zich op het versterken van de relevantie van zoekresultaten als gevolg van relatief kleine aanpassingen aan het algoritme.

De december 2020 core update

In december 2020 bracht Google een core update uit die gericht was op het verbeteren van de algehele kwaliteit van de zoekresultaten door middel van aanpassingen aan het algoritme voor het beoordelen van website-inhoud.

De januari 2020 core update

De core update van januari 2020 introduceerde verbeteringen in het algoritme voor het beoordelen van de relevantie van zoekresultaten, met een focus op het beter begrijpen van de zoekintentie van gebruikers.

Augustus 2018 core update

Deze update, bekend als de ‘Medic’-update, richtte zich specifiek op websites in de gezondheids- en wellnessindustrie, met als doel de autoriteit en betrouwbaarheid van deze sites te versterken.

Augustus 2013: de Hummingbird-update

De Hummingbird-update introduceerde ‘semantic search’, dat Google beter in staat stelde om de intentie achter zoekopdrachten in te schatten. Dit was dus voor AI echt een thema werd (want de technologie stond nog in de kinderschoenen). Hiermee wist Google meer relevante resultaten te leveren.

April 2012: de Penguin-update

De Penguin-update was gericht op het bestraffen van websites die zich bezighielden met manipulatieve linkbuildingpraktijken, zoals het kopen van backlinks van linkfarms.

Februari 2011: de Panda-update

De Panda-update richtte zich op het bestraffen van websites met lage kwaliteit en dubbele inhoud (duplicate content in het Engels), met als doel de gebruikerservaring te verbeteren door websites van hogere kwaliteit hoger te rangschikken.

November 2003: de Florida-update

De Florida-update van inmiddels bijna twintig jaar geleden wordt beschouwd als een van de eerste grote updates van Google. Deze update had als doel om spammy linkbuilding tactieken zoals keyword stuffing en link farms aan te pakken.

De toekomst van Google zoeken

Er zullen meer Google (core) updates volgen. Dat is een ding dat zeker is. Een aantal trends van zaken die in de toekomst verder zullen toenemen zijn ook duidelijk: Google wil zijn gebruikers hoge kwaliteit content bieden die aansluit bij hun zoekintentie. Dat hebben ze met deze core update laten zien en dat is iets dat terug zal komen in nieuwe (core) updates. Als jij op je site hoogwaardige, relevante en (grotendeels) zelfgeschreven content plaatst dan kan dit dus alleen maar in je voordeel werken.

Ook is en blijft het (laten) doen van keyword research, waardoor je je tijd en energie effectief investeert in content die een grote kans heeft om je meer verkeer en betere rankings op te leveren, iets dat mag (en voor veel sites aan te raden is).

AI zal naar verwachting alleen maar dominanter worden

Een andere lijn die waarschijnlijk te extrapoleren is naar de toekomst en die naar verwachting het hele zoeklandschap de komende jaren waarschijnlijk verder zal veranderen is de opkomst van AI. Dit gebeurt op een aantal verschillende manieren, waarvan er drie subtrends relevant zijn voor Google zoeken. 

AI-gegenereerde content op websites

AI-gegenereerde content wordt door Google steeds kritischer bekeken. Dit is dus waarschijnlijk een thema dat in andere updates weer terug zal komen (en dan waarschijnlijk weer nog strenger bestraft zal worden). Wees hier dus voorzichtig mee. Ook als AI-gegenereerde content op je site nu getolereerd wordt door Google, dan kan dit later als nog bestraft worden. De menselijke hand die je eraan legt is en blijft dus veel waard. Mocht je nu veel AI-gegenereerde content op je site hebben, laat dan eens wat mensen de content doorlopen en het menselijker maken.

Beoordeling van zoekintentie van de gebruiker door een AI-algoritme

Naast dat wij AI-tools inzetten om ons werk (en ons leven) makkelijker te maken, wendt Google zelf AI ook aan. Google doet dit om steeds beter een antwoord te geven op de vraag van de gebruiker. De zoekmachinegigant zal hiermee naar verwachting steeds meer de richting van ChatGPT op gaan. Als je bijvoorbeeld een cadeau zoekt voor een vriend of vriendin die jarig is, dan werd je in het Google van het verleden een pagina gepresenteerd die je wat ideeën bood die in principe op iedereen van toepassing konden zijn. Het Google Zoeken van de toekomst zal steeds meer antwoord proberen te geven op een manier die aansluit op jouw specifieke situatie. Houdt je vriend of vriendin bijvoorbeeld van koken, maar houdt hij of zij niet van pittig eten? Dan kan Google je straks bijvoorbeeld heel specifiek een paar kookboeken laten zien die hierop aansluiten (in plaats van een site met tien tips voor cadeaus waarvan er een wellicht een boek is).

Een van de vragen die onder SEO-twitteraars actief gesteld wordt is hoe dit SEO zal veranderen. Aleyda Solis werpt de suggestie op dat AI een deel van organische zoekresultaten zal vervangen, maar dat voor de echt diepe zoekopdrachten het dit (nog) niet kan. Featured snippets (kleine stukken tekst afkomstig van sites die vragen van Google Zoeken-gebruikers snel dienen te beantwoorden) zullen blijven, is haar idee hierbij.

Figuur 16. Aleyda tekent uit hoe AI plaats inneemt van organische zoekresultaten, maar dat het echt diepe onderwerpen (nog) niet kan vervangen

Beoordeling van content door AI-algoritme

Ook zal AI mogelijk steeds meer een rol gaan spelen in het beoordelen van de waarde en de relevantie van de content op een webpagina. Is een artikel over een supplement geplaatst op een blog die door een wetenschapper wordt onderhouden, dan zal die mogelijk anders beoordeeld worden dan als het artikel op een site van een verkopende partij wordt geplaatst. Voor een deel gebeurt dit al, maar dit zal waarschijnlijk alleen maar meer worden. Naast de zoekintentie zal Google dus ook steeds meer gaan kijken naar de intentie van de website-beheerder.

Linkbuilding blijft effectief

Wat in elk geval duidelijk is, is dat linkbuilding effectief blijft. Als Google dit gewild had, hadden ze al jaren geleden kunnen kiezen om backlinks van sites met weinig tot geen verkeer af te waarderen. (Dat kon in principe al voor AI überhaupt een thema was.) Ook met deze core update is dat weer niet gebeurd. En dit zal naar alle verwachting zo blijven (want waarom hadden ze het anders niet eerder al gedaan?).

Het is in principe mogelijk dat op de lange termijn de zwaarte van backlinks meer zal verschuiven naar backlinks van websites van professionele bloggers en andere sites met significante hoeveelheden verkeer. Dit zijn vaak sites waar tegen betaling een backlink op wordt geplaatst (of waar de blogger bijvoorbeeld een gratis product wordt aangeboden in ruil voor een leuke review over dit product). Dit is puur speculeren op dit moment, maar de meest veilige strategie is er een die op meerdere paarden wedt. Dus zowel backlinks van PBN-sites als betaalde publicaties en daarnaast nog een paar andere linkbuildingmethodes (zoals citation building of Digital PR).

De kracht die uitgaat van backlinks is in elk geval zo fundamenteel voor hoe Google werkt, dat dit niet snel zal veranderen. Google zou immers terug gaan naar het niveau van de eerste generatie van zoekmachines als ze dit los zouden laten en dat is iets dat niemand wil.

Technische SEO

Wat ook zal blijven is dat Google zijn gebruikers een site wil presenteren die snel laadt, die fijn is om te lezen en te navigeren en die technisch goed in elkaar zit. Als website-beheerder kunt u hier uw voordeel mee doen door bijvoorbeeld een snelle hosting partij te kiezen en bijvoorbeeld gebruik te maken van een Content Distribution Network (CDN). Ook wijst alles erop dat interne linkstructuren op de website van belang zal blijven. 

Blijf op de hoogte

Als website-beheerder of online marketeer doe je er goed aan op de hoogte te blijven van de relevante ontwikkelingen omtrent SEO en de Google (core) updates. De best practices zijn de afgelopen jaren flink veranderd en de enige constante factor voor de toekomst lijkt verandering te blijven (met uitzondering van een paar dingen die redelijk constant blijven). Je doet er daarom goed aan dit te blijven volgen. Strategieën die al jaren werken, kunnen ineens aanpassing behoeven. 

Gelukkig biedt Google bruikbare richtlijnen en tal van hulpmiddelen voor website-beheerders en online marketeers om je te helpen begrijpen wat Google op tal van vlakken als wenselijk beschouwt. Een goed voorbeeld hiervan zijn de PageSpeed tool en – als je wat technischer onderlegd bent – Google Search Console. Maar dit is slechts het begin van brede scala aan richtlijnen en hulpmiddelen die Google biedt. Maak hier dus ook gebruik van.

Daarnaast doe je er goed aan ook andere bronnen te blijven volgen. Waar Google je namelijk over de theorie vertelt, kan de praktijk van SEO soms wat minder makkelijk te duiden zijn. De laatste ontwikkelingen op SEO-vlak kun je eenvoudig volgen via deze blog, via Engelstalige sites als Search Engine Land en Search Engine Roundtable en natuurlijk via sociale media als Reddit en X/Twitter.

Hulp nodig?

Bij de Reputatiefabriek staan we klaar om je te helpen! Als je bijvoorbeeld je rankings of je verkeer ziet dalen en deze trend wilt ombuigen, of als je juist vanuit een stabiele situatie een stijgende lijn wilt inzetten, dan kijken we graag met je hoe we dit kunnen bereiken. Neem gerust via het contactformulier contact op of bel ons op 020 893 2311.

Op zoek naar een SEO specialist?

De Reputatiefabriek helpt bedrijven met het groeien in organische bezoekersaantallen.
Onze experts staan voor je klaar.

Learn how we helped 100 top brands gain success